Evropskou unií sponzorovaný projekt IMPALA má za cíl identifikovat, aplikovat a rozšiřovat osvědčené metody v plánování, financování, výstavbě a řízení místních infrastruktur pro volnočasové pohybové aktivity

IMPALA Folder Česká republika (PDF, 500KB)

Přidružení partneři

Centrum kinantropologického výzkumu
Fakulta tělesné kultury

Univerzita Palackého v Olomouci

Odborný garant: prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc.

Spoluřešitelé:
Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D.
Telefon: +0420 585 636 119, 739 329 916
E-mail: jana.vasickova(at)upol.cz

Mgr. Filip Neuls, Ph.D.
Telefon: +420 585 636 113, 739 329 913
E-mail: filip.neuls(at)upol.cz

Mgr. Michal Kudláček
Telefon: +420 585636113
E-mail: michalkudlacek(at)yahoo.com

www.projektimpala.cz

Spolupracující partneři

Magistrát města Olomouce