Det EU-finansierte IMPALA prosjektet har som mål å identifisere, implementere, og spre ’god praksis' angående planlegging, finansiering, bygging og styring av lokale infrastrukturer for fysisk aktivitet på fritiden.

IMPALA Folder Norge (PDF, 421KB)

Medlemmer

Høgskolen i Oslo
Avdeling for Helsefag

Ledet av: Prof. Dr. Philos Astrid Bergland
E-post: astrid.bergland@hf.hio.no

Vitenskapelig Assistent: Kåre Rønn Richardsen (MSc)
E-post: Kare-Ronn.Richardsen@hf.hio.no

Samarbeidspartnere

Helsedirektoratet

Statens vegvesen