EU:n rahoittama IMPALA projekti tunnistaa, toteuttaa ja tutkii mitkä ovat hyviä toimintatapoja paikallisten vapaa-ajan liikuntapaikkojen infrastruktuurien suunnitteluun, rakentamiseen ja johtamiseen.

IMPALA Folder Suomi (PDF, 434KB)

Tieteelliset kumppanit

Jyväskylän yliopisto
Liikunta- ta terveystieteiden tiedekunta

Liikuntatieteiden laitos
PL 35 (L), 40014 Jyväskylän yliopisto

Johtaja: LitT., prof., Kimmo Suomi (+358 400 247 401)
Assistentti; LitM, Béla Pavelka (+358 407 560 964 / bela.pavelka(at)jyu.fi)

Yhteistyökumppanit

Suomen Kuntaliitto